ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 231
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์และขาตั้งในอาคารศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
จ้างทำฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองแบบโฮมยูส (Home Use) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองแบบโฮมยูส (Home Use) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อกระจกส่องทางโค้ง สแตนเลส พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564