ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 231
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำแผ่นอะคริลิคใใส ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดตั้ง ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาติดตั้งงานเดินสายไฟและติดตั้สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอลแบบล็อคแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างเหมาดำเนินการซัก อบ รีด ผู้ป่วยในศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดับกลิ่นอเนกประสงค์ขจัดกลิ่นเหม็น ในโครงการสถานีล้างรถขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564