ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 83-1458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกน้ำทะเบียน บจ-6695 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมและปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นจ-2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565