ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์วัสดุบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 83-1458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกน้ำทะเบียน บจ-6695 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565