ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพื่อใช้ในการดำเนินงานศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนินสุนัขและแมวเลี้ยงลูกด้วยนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ-298 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วย-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ แบบแกลอน ขนาด 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2565