ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 211 ถึง 220 จากข้อมูล 233
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองหลังการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
เช่าเครื่องเสียงสำหรับการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั่วเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมเสากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างจ้างว่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน BF-200 หมายเลขครุภัณฑ์ 54-58-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันหมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2564