ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-4029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บจ-6695 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
ซื้อนาฬิกาติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 83-5581 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) หมายเลขทะเบียน 83-1327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565