ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 233
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถ กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-4029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล แบบล็อคแขน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564