ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 313
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมและปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน นจ-2110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำทะเบียน บจ-6695) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-4029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565