ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์ที่ 481-63-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2565
จ้างจ้างซ่อมบำรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน บบ-2203 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2565
จัดซื้อโคมไฟชนิดไดโอดเปล่งแสง LED (Light Emitting Diode)28 มกราคม 2565
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก21 มกราคม 2565
ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มกราคม 2565
ประกวดราคาจ้างบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มกราคม 2565