ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะรับจ้าง โครงการฝึกอรบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กรกฎาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนภาพพระฉายาลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาประดับผ้าระบาย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการเต้นท์และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565