ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 233
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำแผ่นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ดับกลิ่นอเนกประสงค์ขจัดกลิ่นเหม็น ในโครงการสถานีล้างรถขยะมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์และขาตั้งในอาคารศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
จ้างทำฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองแบบโฮมยูส (Home Use) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองแบบโฮมยูส (Home Use) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564