ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
จ้างดำเนินการต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
จ้างเปลี่ยนพระฉายาลักษณ์ เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดลอกท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กรกฎาคม 2565