ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 216
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อกระจกส่องทางโค้ง สแตนเลส พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อเนินชะลอความเร็วสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564