ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 สิงหาคม 2565
ซื้อโต๊ะเอกนประสงค์พับได้พร้อมเก้าอี้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565
ซื้อโต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565
ซื้อตู้เหล็ก 7 ลิ้นชัก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565
ซื้อชุดโซฟารับแขก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ Led สี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์ ALL in One พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2565