ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 305
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งใม่และปรับปรุงฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างเหมาแก้ไขท่อน้ำประปาสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์ที่ 481-63-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก2 กุมภาพันธ์ 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มกราคม 2565