ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วย-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ แบบแกลอน ขนาด 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565