ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 231
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างเหมาติดตั้งงานประปา (ห้องอาบน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 กันยายน 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 450 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 60 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล เป็นชุดแบบที่ใช้แล้วทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถ กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถ กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถ กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564