ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2565
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำทะเบียน บจ-6695) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-4029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2565
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรกปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2565