ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 216
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล แบบล็อคแขน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอล แบบล็อคแขน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 สิงหาคม 2564
จ้างทำป้ายปรชาสัมพันธ์การดำนเนินกิจกรรมต่างๆ ใในอาคารศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาทำแผ่นอะคริลิคใใส ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนติดตั้ง ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
จ้างเหมาติดตั้งงานเดินสายไฟและติดตั้สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิตอลแบบล็อคแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 สิงหาคม 2564