ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เพื่อใช้ในการดำเนินงานศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนินสุนัขและแมวเลี้ยงลูกด้วยนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ-298 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 2565