ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 216
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล เป็นชุดแบบที่ใช้แล้วทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถ กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถ กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถ กษ-4469 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-4029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564