ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์วัสดุบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 เมษายน 2565