ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมทางลงโป๊ะเรือ หมู่ที่ 7 และราวเหล็กสะพานข้ามคลองซอยเอื้ออารีย์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มิถุนายน 2565
ซื้อสายส่งน้ำพีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มิถุนายน 2565
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกทางเข้าเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565