ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 301 ถึง 310 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั่วเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมเสากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างจ้างว่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน BF-200 หมายเลขครุภัณฑ์ 54-58-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันหมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดลอกท่อระบายน้ำ (ดุดโคลนเลนฯ) หมายเลขทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564