ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่น Airofog ครุภัณฑ์ที่ 054-63-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่น Airofog ครุภัณฑ์ที่ 054-63-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
จ้างจ้างทำตะแกรงเหล็ก ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
เช่าบริการอุปกรณ์ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2565