ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 271 ถึง 280 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 60 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กว-6919 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กพ-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดลอกท่อระบายน้ำ (รถดูดโคลนเลน) หมายเลขทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤษภาคม 2564