ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 261 ถึง 270 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2564
ซื้อปรอทวัดไข้แบบแก้ว จำนวน 600 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 450 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1,333 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 พฤษภาคม 2564