ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 251 ถึง 260 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ขนาด 60 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาด 450 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564
จ้างจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กธ-4090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้โทรศัพท์สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5262 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2564