ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 241 ถึง 250 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) หมายเลขทะเบียน 83-1327 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มิถุนายน 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำซอยวัดบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มิถุนายน 2564
ซื้อจัดซื้อชุดป้องกันส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2564
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2564