ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 221 ถึง 230 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงท่อเดินสายอินเตอร์เน็ตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน กล-2986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกใส (ด้านบน) บานเลื่อนทึบ (ด้านล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2564
ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้ายกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหลังโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2564