ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 211 ถึง 220 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำแผ่นอุคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะครีลิคป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างทำแผ่นอะคริลิคใสป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองแบบโฮมยูส (Home Use) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564