ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 201 ถึง 210 จากข้อมูล 233
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 83-3987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2564
จ้างจัดทำแผ่นป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 82-1270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์วัสดุบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564