ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 191 ถึง 200 จากข้อมูล 216
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
ซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์วัสดุบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองหลังการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
เช่าเครื่องเสียงสำหรับการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั่วเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมเสากล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างจ้างว่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-58-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564
จ้างจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน BF-200 หมายเลขครุภัณฑ์ 54-58-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2564