ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 346
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาเปลี่ยนภาพพระฉายาลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาประดับผ้าระบาย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการเต้นท์และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กรกฎาคม 2565
จ้างเช่าอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมบำรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565