ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เรือบรรทุกมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 027-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
โครงการจ้างออกแบบ/รับรองแบบก่อสร้างที่จอดเรือดับเพลิงปากคลองบางศรีราษฎร์ หมู่ที่ 810 กันยายน 2565
จ้างปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (ด้านหลังอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ เลขครุภัณฑ์ที่ 017-62-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อเรือเก็บมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถทะเบียน 82-7490 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถทะเบียน 81-5953 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565