ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 มิถุนายน 2565
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ซีทรู ติดกระจกทางเข้าเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-9329 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565