ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 181 ถึง 190 จากข้อมูล 320
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อเนินชะลอความเร็วสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอุคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะครีลิคป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในสำนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
จ้างจ้างทำแผ่นอะคริลิคใสป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564