ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 305
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก24 กันยายน 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างทำแผ่นสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดศรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จัดซื้อเทรลเลอร์พัดลมดักจับฝุ่นละออง23 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน(หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก15 กันยายน 2564
ซื้อโครงการลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
จ้างค่าตอรวจสอบคุณสมบัติน้ำใสในคลองฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กันยายน 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 813 กันยายน 2564