ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 305
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อโต๊ะยาวอเนกประสงค์สำหรับใช้ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2564
ซื้อโต๊ะข้างเตียงสำหรับผู้ป่วย (ชั้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 พฤศจิกายน 2564
จ้างจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ครุภัณฑ์ที่ 632-52-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกทางน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 36 สาย โดยวิธีคัดเลือก31 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (หลังเก่า)31 ตุลาคม 2564
ซื้อเทรลเลอร์พัดลมดักจับฝุ่นละออง โดยวิธีคัดเลือก17 ตุลาคม 2564
จ้างจ้างเหมารื้อถอนขนย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งชุดสื่อสารโต้ตอบผ่านหน้าจอ พร้อมชุดไมล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ฯลฯ โรงเรียนราชวินิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก9 ตุลาคม 2564
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถทะเบียน 81-6228 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564