ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 101 ถึง 110 จากข้อมูล 231
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจ้างทำแผ่นอะคริลิคใสป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองแบบโฮมยูส (Home Use) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศาลาท่าน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 สิงหาคม 2564
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน3 สิงหาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564
ซื้ออุปกรณ์ตาม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานที่ราชการ สถานประกอบการโรงงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2564