ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 423
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อตู้คอนเทนเนอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กรกฎาคม 2565
จ้างเช่าอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมบำรุงเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อไวรัส CRA รุ่น 250 และ CRA รุ่น 400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน 83-4029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กรกฎาคม 2565
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บจ-6695 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565