ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 233
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อกระจกส่องทางโค้ง สแตนเลส พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อจัดซื้อถังรองรับขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-5240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
ซื้อเนินชะลอความเร็วสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอุคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 สิงหาคม 2564
จ้างทำแผ่นอะครีลิคป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 สิงหาคม 2564