ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 305
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับบริหารจัดการข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2564
ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างติดตั้งระบบประปาภายนอกที่เข้าสู่อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
ซื้อน้ำตาลทราย, น้ำมัน, น้ำปลา, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
ซื้อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 100% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างีรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมขนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางเลน (ปฏิทิน) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาทำทางไม้ลงเรือชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผุ้ป่วยโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564