หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเทรลเลอร์พัดลมดักจับฝุ่นละออง โดยวิธีคัดเลือก17 ตุลาคม 2564
จ้างจ้างเหมารื้อถอนขนย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งชุดสื่อสารโต้ตอบผ่านหน้าจอ พร้อมชุดไมล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุที่ชำรุด ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ฯลฯ โรงเรียนราชวินิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไผ่ตัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก9 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้ายกระดับ ซอยบางเลน 8/1 (ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเลน) หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก24 กันยายน 2564