ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกวาดถนนและเก็บมูลฝอยริมทางสาธารณะ

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง