แบบบก.03 โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานเทศบาล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ (แบบ บก.03)

จ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน (หลังใหม่)

(ตามรายละเอียดแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง