แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 (จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้มฯ)

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 (จ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้มฯ)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง