แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563 (เงินงบประมาณ)

ประกาศเทศบาลตำบลบางเลน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง