วัดยุคันธราวาส

ตั้งอยู่เลขที่ 22 หมู่ที่ 7 บ้านสวนเจ้า ตำบลบางเลน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2410 โดยสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสสเทว)และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง