ที่ทำการเทศบาลตำบลบางเลน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

188/8 หมู่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 02-147-1700-2

โทรสาร : 02-147-1703

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง