กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

กฤษฎ์ มงคลสวัสดิ์