ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้มฯ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนโครงการจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมทางเดินเท้ายกระดับเลียบคลองยายส้ม หมู่ที่ 2 และคลองบางมะซาง หมู่ที่ 3

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง